Onze missie

Leercentrum

Viervoeter Feedback is een professioneel en zeer laagdrempelig leercentrum. Wij hebben als missie mensen, zowel individueel als in groepsverband, te superviseren in hun ontwikkeling op het gebied van zelfbewustzijn en persoonlijke & professionele groei, waarbij de hond een ondersteunende functie heeft (als leermeester, veilige haven of spiegel bij zelfbewustzijn).

Dierondersteunend werken kan van toegevoegde waarde zijn en een duurzaam effect hebben op het ontwikkelproces van de mens. In onze ervarings- en belevingsgerichte manier van hulpverlening ligt de focus op het komen tot inzicht in gedragspatronen, om uiteindelijk op natuurlijke wijze tot de kern te komen van wat men wil bereiken.

Maatwerk

Binnen ons aanbod hanteren wij een raamwerk, dat ruimte biedt voor eigen inbreng, waarbinnen ieder de fasen van zijn of haar eigen proces kan doorleven. Maatwerk van de bovenste plank. Wat als rode draad in ons aanbod verweven is, is specifieke aandacht voor de verbinding tussen hart, hoofd & buik.

Doelgroep

Hoewel wij ons oriënteren op ons een brede doelgroep, zien we dat meer dan 80 procent van onze clientèle een zorg- of onderwijs gerelateerde achtergrond heeft.

Samen staan we sterk

Wij geloven in de kracht van samenwerken. Mensen die allen op hun manier vanuit compassie leven, hun kwaliteiten als mens durven laten shinen en complementair zijn aan ons team. Doen waar we blij van worden, staan voor kwaliteit en dansen op de chemie van een zuivere samenwerking.


Viervoeter Feedback staat ingeschreven in het Animal Assisted Interventions Kwaliteitsregister als Animal Assisted Coach level 3, onder registratienummer 
90200294

Het AAI kwaliteitsregister (AKR) geeft op transparante wijze een overzicht van gekwalificeerde aanbieders en opleidingen op het gebied van dierondersteunende interventies. De opleidingen en cursussen die in het register staan, zijn langs de meetlat van de ISAAT/ESAAT kwaliteitsrichtlijnen gelegd en daarmee erkend als kwalitatief goede opleiding voor het gaan werken met dieren.