Systemische coaching

Verandering begint bij bewustwording. 

Wil jij je meer begrip voor en grip op jouw hardnekkige overtuigingen of belemmerende gedachten? Door middel van systemische coaching krijg je vanuit een ander oogpunt en op een liefdevolle manier inzicht in jouw thema of vraagstuk.

Een krachtige benadering om uitdagingen aan te pakken

Systemische coaching is een krachtige benadering om persoonlijke en professionele uitdagingen aan te pakken. Het richt zich op het begrijpen van de onderliggende systemen en patronen die ons gedrag en onze beslissingen beïnvloeden.

In plaats van alleen naar individuele problemen te kijken, onderzoekt systemische coaching hoe relaties, familieachtergronden en andere invloeden ons leven vormgeven. Door deze bredere kijk te omarmen, kun je diepgaande inzichten verkrijgen en effectieve stappen zetten richting positieve verandering.

Systemische coaching is als het ware een benadering die helpt om de puzzelstukjes van jouw leven op een nieuwe en samenhangende manier te begrijpen.

Tijdens de sessie systemische coaching:

 • Doe je vanuit een diepere laag inzichten op over jezelf (en je omgeving)
 • Wordt zichtbaar wat zich onder de oppervlakte schuilhoudt
 • Krijg je een helder beeld van jouw patronen en mechanismen en waaraan deze ten grondslag kunnen liggen
 • Vergroot je jouw lichaamsbewustzijn en zelfbewustzijn
 • Leer je jouw systeem te kalmeren door middel van ademhaling

Waar je op kunt rekenen 

 • 1,5 uur coaching en begeleiding
 • Een prachtige natuurlijke omgeving 
 • Een open, gelijkwaardige en warme sfeer, waarin veiligheid en vertrouwen gewaarborgd wordt
 • Betrokkenheid bij jouw proces
 • Ruimte voor jou als mens waar álles er mag zijn

Procesbegeleider

Angelique Otterspeer 

All-in prijs 99,-

Deze sessie is inclusief:

 • 1,5 uur coaching 
 • betrokken en professionele begeleiding
 • koffie of thee en wat lekkers 

vrijgesteld van BTW.

Betaalt je werkgever, dan geldt er een zakelijk tarief van 129,- per sessie.